top of page

ABOUT

Education:

Royal Institute of Art, Stockholm Project student, 2014-2015

Master of Fine Arts, Konstfack (University College of Arts, Crafts and Design), 2007-2011 (study leave 08-09)

BFA Fine Art, Konstfack, 2004-2007

2000-2003 Stockholm University, Kulturvetarprogrammet, History of Ideas

My art practice takes form as drawing, animation, sculpture, scriptwriting and installation.

Methodologically I explore questions around drama, play, comedy, and aspects of collaboration.

I often elaborate on historical narratives and reinterpret and reassembles found

material in a quest to defamiliarize and linger at questions around ownership and storytelling as

a facet of power.

   

SE:

Min konstnärliga praktik tar form som teckning, animation, objekt, manusskrivande

och installation. Jag undersöker metoder som bygger på drama, komedi och lek och arbetar

ofta i research-baserade processer och med åter-kontextualisering och bearbetning av funnet

material. Mitt arbete undersöker frågor kring äganderätt och makt, narration, samt förhandlingar kring det "gemensamma".

bottom of page